Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2013

Näringsgrenklassificering Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 420 792 360 880 2 979 2 712
Kvinnor 341 011 290 038 2 860 2 643
Män 79 781 70 842 3 448 3 174
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill Totalt 3 502 1 712 2 620 2 609
Kvinnor 1 754 796 2 582 2 580
Män 1 748 916 2 653 2 639
02 Skogsbruk Totalt 50 41 3 798 3 797
Kvinnor 20 19 3 467 3 258
Män 30 22 4 129 4 168
08 Annan utvinning av mineral Totalt 12 10 2 737 2 520
Kvinnor 2 1         ..         ..
Män 10 9         ..         ..
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar Totalt 46 37 2 459 2 295
Kvinnor 28 21 2 441 2 293
Män 18 16 2 484 2 329
33 Reparation och installation av maskiner och apparater Totalt 16 14 2 656 2 536
Kvinnor 3 3         ..         ..
Män 13 11         ..         ..
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 1 144 1 091 3 364 3 321
Kvinnor 313 291 3 132 2 927
Män 831 800 3 454 3 389
36 Vattenförsörjning Totalt 1 139 1 076 3 004 2 796
Kvinnor 328 302 2 790 2 539
Män 811 774 3 086 2 944
37 Avloppsrening Totalt 256 243 3 018 2 770
Kvinnor 57 53 3 001 2 661
Män 199 190 3 023 2 847
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 213 202 3 018 2 715
Kvinnor 82 79 2 866 2 680
Män 131 123 3 114 2 748
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 73 63 3 064 3 058
Kvinnor 43 36 3 045 2 958
Män 30 27 3 084 3 157
41 Byggande av hus Totalt 334 293 3 555 3 584
Kvinnor 147 127 3 126 3 129
Män 187 166 3 847 3 685
42 Anläggningsarbeten Totalt 358 305 3 237 3 270
Kvinnor 93 81 3 064 3 073
Män 265 224 3 297 3 335
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 385 309 2 719 2 373
Kvinnor 108 85 2 685 2 340
Män 277 224 2 731 2 401
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 78 75 2 467 2 276
Kvinnor 28 26 2 276 2 252
Män 50 49 2 561 2 284
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Totalt 25 7         ..         ..
Kvinnor 18 5         ..         ..
Män 7 2         ..         ..
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 969 938 2 920 2 778
Kvinnor 243 231 2 858 2 737
Män 726 707 2 939 2 785
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 665 631 2 961 2 752
Kvinnor 213 197 2 688 2 482
Män 452 434 3 071 2 885
55 Hotell- och logiverksamhet Totalt 7 6         ..         ..
Kvinnor 5 4         ..         ..
Män 2 2         ..         ..
56 Restaurang-, catering och barverksamhet Totalt 9 675 8 146 2 202 2 128
Kvinnor 9 045 7 608 2 201 2 126
Män 630 538 2 218 2 151
61 Telekommunikation Totalt 109 94 2 515 2 347
Kvinnor 86 73 2 499 2 329
Män 23 21 2 577 2 354
62 IT-tjänster Totalt 410 394 3 084 2 887
Kvinnor 144 138 3 051 2 869
Män 266 256 3 101 2 889
63 Informationstjänster Totalt 273 259 3 268 3 130
Kvinnor 129 119 3 268 3 137
Män 144 140 3 269 3 119
68 Fastighetsverksamhet Totalt 613 544 2 696 2 366
Kvinnor 340 287 2 350 2 164
Män 273 257 3 057 3 043
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet Totalt 82 76 3 319 3 222
Kvinnor 59 55 3 229 3 190
Män 23 21 3 550 3 664
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 8 717 7 982 3 049 2 823
Kvinnor 4 317 3 877 2 772 2 482
Män 4 400 4 105 3 304 3 211
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 53 50 2 390 2 288
Kvinnor 39 36 2 412 2 288
Män 14 14 2 342 2 302
75 Veterinärverksamhet Totalt 337 274 2 955 2 726
Kvinnor 222 173 2 963 2 705
Män 115 101 2 939 2 837
78 Arbetsförmedling, bemanning, andra personalrelaterade tjänst Totalt 106 64 2 355 2 293
Kvinnor 66 39 2 487 2 522
Män 40 25 2 155 2 107
79 Resebyrå- o researr.verks., andra rese-, relaterade tjänster Totalt 3 3         ..         ..
Kvinnor 3 3         ..         ..
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 10 458 8 913 2 253 2 051
Kvinnor 7 110 5 869 2 131 2 000
Män 3 348 3 044 2 468 2 217
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster Totalt 308 278 2 494 2 259
Kvinnor 287 259 2 447 2 256
Män 21 19 3 138 2 551
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 46 652 41 246 3 055 2 751
Kvinnor 32 055 27 888 2 894 2 613
Män 14 597 13 358 3 378 3 062
85 Utbildning Totalt 87 823 73 202 3 475 3 489
Kvinnor 63 745 51 915 3 373 3 414
Män 24 078 21 287 3 717 3 668
86 Hälso- och sjukvård Totalt 123 594 105 150 3 185 2 813
Kvinnor 107 148 90 473 3 045 2 767
Män 16 446 14 677 4 033 3 279
87 Vård och omsorg med boende Totalt 32 394 27 936 2 714 2 679
Kvinnor 29 919 25 660 2 709 2 679
Män 2 475 2 276 2 775 2 683
88 Öppna sociala insatser Totalt 80 195 70 932 2 436 2 372
Kvinnor 76 397 67 845 2 429 2 369
Män 3 798 3 087 2 592 2 449
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet Totalt 1 682 1 515 2 862 2 716
Kvinnor 823 726 2 778 2 624
Män 859 789 2 937 2 789
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. Totalt 6 033 5 134 2 524 2 378
Kvinnor 4 674 3 933 2 520 2 377
Män 1 359 1 201 2 539 2 383
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 1 944 1 590 2 397 2 316
Kvinnor 864 663 2 331 2 268
Män 1 080 927 2 443 2 359
96 Andra konsumenttjänster Totalt 35 28 2 123 1 990
Kvinnor 33 26         ..         ..
Män 2 2         ..         ..
98 Hushållens produktion av varor o tjänster för eget bruk Totalt 6 6         ..         ..
Kvinnor 6 6         ..         ..
99 Verks vid internationella organisationer, ambassader o.d. Totalt 3 3         ..         ..
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 1 1         ..         ..
Näringsgrenen okänd Totalt 15 8         ..         ..
Kvinnor 13 8         ..         ..
Män 2         ..         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_006_sv.html