Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2013

Näringsgren Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 420 792 360 880 2 979 2 712
Grundnivå 25 083 19 588 2 302 2 205
Mellannivå 164 821 138 354 2 449 2 363
Lägsta högre nivå 69 650 60 169 2 875 2 768
Lägsta högskolenivå 74 382 65 316 3 006 2 865
Högre högskolenivå 81 566 73 085 4 045 3 746
Forskarutbildningsnivå 5 290 4 368 5 725 5 525
A Jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 3 552 1 753 2 649 2 615
Grundnivå 675 267 2 580 2 598
Mellannivå 2 555 1 273 2 609 2 605
Lägsta högre nivå 180 128 2 778 2 710
Lägsta högskolenivå 102 56 2 788 2 740
Högre högskolenivå 40 29 4 133 4 074
B Utvinning av mineral Totalt 12 10 2 737 2 520
Grundnivå 3 2         ..         ..
Mellannivå 3 3         ..         ..
Lägsta högre nivå 1 1         ..         ..
Lägsta högskolenivå 5 4         ..         ..
C Tillverkning Totalt 62 51 2 514 2 346
Grundnivå 24 19 2 361 2 297
Mellannivå 22 19 2 396 2 346
Lägsta högre nivå 14 11 2 808 2 466
Lägsta högskolenivå 1 1         ..         ..
Högre högskolenivå 1 1         ..         ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 1 144 1 091 3 364 3 321
Grundnivå 88 82         ..         ..
Mellannivå 414 392 2 755 2 654
Lägsta högre nivå 214 203 3 361 3 378
Lägsta högskolenivå 238 230 3 517 3 486
Högre högskolenivå 183 177 4 383 4 151
Forskarutbildningsnivå 7 7         ..         ..
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering Totalt 1 681 1 584 3 010 2 798
Grundnivå 177 158 2 536 2 417
Mellannivå 701 667 2 583 2 517
Lägsta högre nivå 372 351 3 167 3 231
Lägsta högskolenivå 256 246 3 417 3 375
Högre högskolenivå 168 156         ..         ..
Forskarutbildningsnivå 7 6         ..         ..
F Byggverksamhet Totalt 1 077 907 3 161 3 213
Grundnivå 95 67         ..         ..
Mellannivå 394 292 2 395 2 282
Lägsta högre nivå 248 232 3 333 3 360
Lägsta högskolenivå 236 222 3 785 3 712
Högre högskolenivå 102 92 4 275 4 157
Forskarutbildningsnivå 2 2         ..         ..
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 103 82 2 418 2 221
Grundnivå 21 18 2 062 2 024
Mellannivå 62 47 2 305 2 260
Lägsta högre nivå 13 11 3 083 2 993
Lägsta högskolenivå 6 5         ..         ..
Högre högskolenivå 1 1         ..         ..
H Transport och magasinering Totalt 1 634 1 569 2 936 2 766
Grundnivå 379 364 2 678 2 661
Mellannivå 828 798 2 778 2 708
Lägsta högre nivå 191 179 3 033 2 909
Lägsta högskolenivå 150 148 3 595 3 332
Högre högskolenivå 83 77         ..         ..
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..
I Hotell- och restaurangverksamhet Totalt 9 682 8 152 2 202 2 128
Grundnivå 1 026 777 2 034 2 001
Mellannivå 7 644 6 460 2 177 2 126
Lägsta högre nivå 662 594 2 434 2 338
Lägsta högskolenivå 311 285 2 568 2 417
Högre högskolenivå 39 36 3 511 3 481
J Informations- och kommunikationsverksamhet Totalt 792 747 3 073 2 925
Grundnivå 50 44 2 463 2 328
Mellannivå 275 258 2 683 2 600
Lägsta högre nivå 125 123 2 946 2 891
Lägsta högskolenivå 167 156 3 015 2 995
Högre högskolenivå 160 152 3 919 3 788
Forskarutbildningsnivå 15 14 4 467 4 102
L Fastighetsverksamhet Totalt 613 544 2 696 2 366
Grundnivå 83 66 2 102 2 063
Mellannivå 324 282 2 223 2 172
Lägsta högre nivå 84 77 3 088 3 160
Lägsta högskolenivå 88 86 3 512 3 526
Högre högskolenivå 34 33 4 404 4 252
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 9 189 8 382 3 046 2 819
Grundnivå 778 660 2 344 2 286
Mellannivå 3 138 2 835 2 391 2 303
Lägsta högre nivå 1 889 1 746 3 016 3 003
Lägsta högskolenivå 1 895 1 793 3 512 3 441
Högre högskolenivå 1 437 1 300 4 183 4 059
Forskarutbildningsnivå 52 48 4 482 4 282
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Totalt 10 875 9 258 2 261 2 061
Grundnivå 2 230 1 773 2 041 1 985
Mellannivå 7 015 5 994 2 120 2 038
Lägsta högre nivå 944 852 2 746 2 577
Lägsta högskolenivå 482 452 3 207 3 193
Högre högskolenivå 198 181 4 069 3 951
Forskarutbildningsnivå 6 6         ..         ..
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Totalt 46 652 41 246 3 055 2 751
Grundnivå 3 358 2 644 2 397 2 305
Mellannivå 16 630 14 340 2 602 2 495
Lägsta högre nivå 9 176 8 311 2 788 2 618
Lägsta högskolenivå 8 638 7 878 3 058 2 901
Högre högskolenivå 8 418 7 674 4 297 3 907
Forskarutbildningsnivå 432 399 5 492 4 925
P Utbildning Totalt 87 823 73 202 3 475 3 489
Grundnivå 1 993 1 126 2 447 2 208
Mellannivå 16 705 10 252 2 409 2 225
Lägsta högre nivå 6 622 4 905 2 908 2 760
Lägsta högskolenivå 13 452 11 510 3 462 3 496
Högre högskolenivå 47 740 44 256 3 761 3 678
Forskarutbildningsnivå 1 311 1 153 4 709 4 622
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Totalt 236 183 204 018 2 866 2 621
Grundnivå 13 095 10 734 2 285 2 197
Mellannivå 104 662 91 615 2 466 2 393
Lägsta högre nivå 47 342 41 061 2 899 2 800
Lägsta högskolenivå 46 821 40 928 2 844 2 738
Högre högskolenivå 20 893 17 028 4 775 4 172
Forskarutbildningsnivå 3 370 2 652 6 363 6 382
R Kultur, nöje och fritid Totalt 9 659 8 239 2 561 2 412
Grundnivå 1 001 781 2 463 2 332
Mellannivå 3 422 2 807 2 381 2 288
Lägsta högre nivå 1 560 1 375 2 394 2 306
Lägsta högskolenivå 1 525 1 309 2 529 2 458
Högre högskolenivå 2 066 1 889 2 983 2 822
Forskarutbildningsnivå 85 78 3 216 3 029
S Annan serviceverksamhet Totalt 35 28 2 123 1 990
Grundnivå 6 5         ..         ..
Mellannivå 23 17 1 953 1 932
Lägsta högre nivå 4 4         ..         ..
Lägsta högskolenivå 2 2         ..         ..
T Förvärvsarb i hush; hush prod av varor och tjänster, eget bruk Totalt 6 6         ..         ..
Mellannivå 2 2         ..         ..
Lägsta högre nivå 1 1         ..         ..
Lägsta högskolenivå 3 3         ..         ..
U Verksamhet vid internationella organisationer, ambassader o.d. Totalt 3 3         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 1         ..         ..
Högre högskolenivå 2 2         ..         ..
Näringsgrenen okänd Totalt 15 8         ..         ..
Grundnivå 1 1         ..         ..
Mellannivå 2 1         ..         ..
Lägsta högre nivå 8 4         ..         ..
Lägsta högskolenivå 3 1         ..         ..
Högre högskolenivå 1 1         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_007_sv.html