Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2013

Näringsgren Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 420 792 360 880 2 979 2 712
Kvinnor 341 011 290 038 2 860 2 643
Män 79 781 70 842 3 448 3 174
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 3 344 1 608 2 618 2 611
Kvinnor 1 677 744 2 582 2 583
Män 1 667 864 2 649 2 639
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 9 643 8 115 2 201 2 127
Kvinnor 9 018 7 582 2 200 2 125
Män 625 533 2 218 2 150
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 8 283 7 585 3 047 2 798
Kvinnor 4 050 3 638 2 762 2 464
Män 4 233 3 947 3 303 3 213
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 4 956 4 284 2 285 2 103
Kvinnor 2 497 2 013 2 144 2 005
Män 2 459 2 271 2 402 2 199
8121 Lokalvård Totalt 4 195 3 500 2 082 1 986
Kvinnor 3 920 3 250 2 080 1 988
Män 275 250 2 106 1 918
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 17 315 15 535 3 212 2 736
Kvinnor 12 479 11 129 2 954 2 596
Män 4 836 4 406 3 849 3 406
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 22 030 18 916 2 896 2 619
Kvinnor 17 981 15 442 2 850 2 613
Män 4 049 3 474 3 093 2 643
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 5 642 5 549 3 149 3 084
Kvinnor 583 546 2 942 2 936
Män 5 059 5 003 3 172 3 093
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 38 341 30 905 3 316 3 370
Kvinnor 30 830 24 203 3 237 3 310
Män 7 511 6 702 3 600 3 559
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 22 842 19 887 3 711 3 716
Kvinnor 16 343 14 018 3 621 3 661
Män 6 499 5 869 3 921 3 869
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 17 961 15 485 3 467 3 546
Kvinnor 10 543 8 946 3 347 3 462
Män 7 418 6 539 3 627 3 628
8542 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå Totalt 3 444 2 941 3 944 4 051
Kvinnor 2 061 1 771 3 806 3 938
Män 1 383 1 170 4 151 4 290
8610 Sluten sjukvård Totalt 76 376 65 626 3 217 2 916
Kvinnor 64 110 54 523 3 072 2 863
Män 12 266 11 103 3 918 3 276
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 36 226 30 407 3 157 2 685
Kvinnor 33 346 27 942 3 026 2 667
Män 2 880 2 465 4 605 3 611
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 8 586 7 200 2 987 2 707
Kvinnor 7 490 6 245 2 869 2 681
Män 1 096 955 3 737 3 138
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 14 036 11 995 2 709 2 678
Kvinnor 13 407 11 430 2 709 2 682
Män 629 565 2 698 2 591
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 6 373 5 484 2 719 2 671
Kvinnor 5 476 4 653 2 709 2 670
Män 897 831 2 776 2 673
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 8 788 7 659 2 679 2 652
Kvinnor 8 346 7 260 2 679 2 655
Män 442 399 2 674 2 609
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 901 2 623 2 826 2 807
Kvinnor 2 401 2 146 2 803 2 789
Män 500 477 2 928 2 916
8810 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer Totalt 20 404 17 370 2 574 2 524
Kvinnor 19 372 16 506 2 574 2 529
Män 1 032 864 2 558 2 407
8891 Barndagvård Totalt 50 498 46 002 2 325 2 281
Kvinnor 49 341 44 962 2 321 2 280
Män 1 157 1 040 2 478 2 389
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 9 024 7 342 2 769 2 626
Kvinnor 7 458 6 194 2 784 2 640
Män 1 566 1 148 2 695 2 531
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 4 439 3 757 2 483 2 345
Kvinnor 3 596 3 017 2 483 2 345
Män 843 740 2 481 2 342

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, Tabellbilaga 3c. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_008_sv.html