Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2013

Åldersgrupp Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 420 792 360 880 2 979 2 712
Grundnivå 25 083 19 588 2 302 2 205
Mellannivå 164 821 138 354 2 449 2 363
Lägsta högre nivå 69 650 60 169 2 875 2 768
Lägsta högskolenivå 74 382 65 316 3 006 2 865
Högre högskolenivå 81 566 73 085 4 045 3 746
Forskarutbildningsnivå 5 290 4 368 5 725 5 525
Under 20 Totalt 1 455 1 014 2 218 2 197
Grundnivå 1 433 1 000 2 213 2 181
Mellannivå 22 14 2 441 2 350
20 - 24 Totalt 13 249 10 743 2 353 2 315
Grundnivå 1 472 1 030 2 162 2 109
Mellannivå 10 127 8 166 2 312 2 267
Lägsta högre nivå 4 4         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 619 1 519 2 651 2 561
Högre högskolenivå 27 24         ..         ..
25 - 29 Totalt 30 434 26 568 2 714 2 571
Grundnivå 1 253 963 2 304 2 143
Mellannivå 12 762 10 706 2 465 2 334
Lägsta högre nivå 48 43 2 770 2 816
Lägsta högskolenivå 11 806 10 689 2 718 2 630
Högre högskolenivå 4 540 4 146 3 368 3 131
Forskarutbildningsnivå 25 21 3 779 3 680
30 - 34 Totalt 38 038 32 270 2 852 2 726
Grundnivå 1 257 962 2 373 2 205
Mellannivå 12 822 10 672 2 404 2 316
Lägsta högre nivå 158 130 2 686 2 689
Lägsta högskolenivå 13 465 11 274 2 796 2 690
Högre högskolenivå 10 116 9 042 3 430 3 217
Forskarutbildningsnivå 220 190 4 430 4 104
35 - 39 Totalt 46 124 38 380 2 961 2 794
Grundnivå 1 401 1 100 2 348 2 208
Mellannivå 14 479 11 960 2 415 2 325
Lägsta högre nivå 4 760 3 762 2 765 2 687
Lägsta högskolenivå 12 389 10 143 2 897 2 775
Högre högskolenivå 12 555 10 987 3 645 3 413
Forskarutbildningsnivå 540 428 4 678 4 445
40 - 44 Totalt 50 203 43 350 3 030 2 789
Grundnivå 1 922 1 539 2 327 2 207
Mellannivå 16 687 14 235 2 443 2 344
Lägsta högre nivå 9 875 8 293 2 817 2 725
Lägsta högskolenivå 8 375 7 405 2 980 2 834
Högre högskolenivå 12 554 11 245 3 935 3 670
Forskarutbildningsnivå 790 633 5 305 5 284
45 - 49 Totalt 62 000 55 455 3 049 2 756
Grundnivå 2 404 1 976 2 345 2 232
Mellannivå 23 245 20 441 2 459 2 368
Lägsta högre nivå 13 120 11 659 2 827 2 723
Lägsta högskolenivå 8 446 7 813 3 044 2 872
Högre högskolenivå 13 866 12 809 4 159 3 866
Forskarutbildningsnivå 919 757 5 578 5 466
50 - 54 Totalt 68 322 61 829 3 042 2 724
Grundnivå 3 151 2 640 2 332 2 243
Mellannivå 28 934 25 697 2 472 2 387
Lägsta högre nivå 15 717 14 406 2 877 2 760
Lägsta högskolenivå 6 906 6 460 3 183 3 048
Högre högskolenivå 12 598 11 756 4 341 4 008
Forskarutbildningsnivå 1 016 870 6 083 5 972
55 - 59 Totalt 67 703 60 154 3 053 2 731
Grundnivå 5 227 4 439 2 292 2 202
Mellannivå 28 104 24 223 2 471 2 387
Lägsta högre nivå 16 455 14 847 2 922 2 813
Lägsta högskolenivå 7 436 7 011 3 491 3 463
Högre högskolenivå 9 520 8 775 4 594 4 183
Forskarutbildningsnivå 961 859 6 174 6 040
60 - 64 Totalt 40 675 29 186 3 065 2 679
Grundnivå 5 169 3 655 2 269 2 192
Mellannivå 16 797 11 600 2 471 2 382
Lägsta högre nivå 9 010 6 655 2 966 2 853
Lägsta högskolenivå 3 641 2 764 3 667 3 547
Högre högskolenivå 5 334 3 969 4 824 4 371
Forskarutbildningsnivå 724 543 6 297 6 069
Över 65 Totalt 2 589 1 931 3 360 2 885
Grundnivå 394 284 2 464 2 337
Mellannivå 842 640 2 604 2 457
Lägsta högre nivå 503 370 3 035 2 951
Lägsta högskolenivå 299 238 3 634 3 440
Högre högskolenivå 456 332 4 936 4 436
Forskarutbildningsnivå 95 67 6 327 6 119

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_011_sv.html