Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2013

Yrkesklassificering 2010 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 10 155 14,24 14,22
Kvinnor 1 426 13,18 13,23
Män 8 729 14,38 14,32
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 6         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 5         ..         ..
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 1         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 7         ..         ..
Män 7         ..         ..
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 564 15,28 15,14
Kvinnor 15 15,28 14,84
Män 549 15,28 15,15
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 5         ..         ..
Män 5         ..         ..
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 7         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 6         ..         ..
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 57 13,38 13,95
Kvinnor 15 13,60 14,29
Män 42 13,34 13,95
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
41 Kontorspersonal Totalt 22 14,58 14,67
Kvinnor 9         ..         ..
Män 13         ..         ..
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 2         ..         ..
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 75 14,81 14,67
Kvinnor 13 14,19 14,45
Män 62 14,94 14,73
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
51 Servicepersonal Totalt 1 227 14,51 14,26
Kvinnor 150 15,31 15,32
Män 1 077 14,40 14,15
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 7         ..         ..
Män 7         ..         ..
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 9         ..         ..
Kvinnor 8         ..         ..
Män 1         ..         ..
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 16 13,72 14,22
Män 16 13,72 14,22
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 1 333 12,40 12,59
Kvinnor 545 12,62 12,70
Män 788 12,26 12,50
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 318 14,89 14,55
Kvinnor 76 14,51 14,53
Män 242 15,00 14,56
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 2 214 14,79 14,70
Kvinnor 42 13,71 14,23
Män 2 172 14,81 14,71
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 693 15,46 15,21
Kvinnor 14 12,81 12,13
Män 679 15,49 15,22
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 33 15,29 15,22
Kvinnor 5         ..         ..
Män 28         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 413 16,21 15,89
Kvinnor 6         ..         ..
Män 407         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 84 14,15 14,59
Kvinnor 19 13,46 13,24
Män 65 14,19 14,73
81 Processarbetare Totalt 132 15,28 14,54
Kvinnor 29 9,42 9,28
Män 103 15,56 14,64
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 24 14,19 13,27
Kvinnor 5         ..         ..
Män 19         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 096 14,00 13,98
Kvinnor 30 13,82 13,65
Män 1 066 14,01 14,00
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 149 12,53 12,53
Kvinnor 138 12,56 12,51
Män 11 12,15 13,31
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 214 13,18 13,50
Kvinnor 114 13,02 13,18
Män 100 13,34 13,55
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 292 13,36 13,49
Kvinnor 151 12,17 12,58
Män 1 141 13,50 13,63
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 12 13,02 12,65
Kvinnor 9         ..         ..
Män 3         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 111 12,53 12,69
Kvinnor 25 12,37 12,72
Män 86 12,59 12,49
Okänt Totalt 28 11,08 10,84
Kvinnor 4         ..         ..
Män 24         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_013_sv.html