Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2013

Näringsgrenklassificering Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 10 155 14,24 14,22
Kvinnor 1 426 13,18 13,23
Män 8 729 14,38 14,32
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 152 16,06 15,49
Män 152 16,06 15,49
36 Vattenförsörjning Totalt 671 15,27 15,23
Kvinnor 6         ..         ..
Män 665         ..         ..
37 Avloppsrening Totalt 212 15,04 15,36
Kvinnor 9         ..         ..
Män 203         ..         ..
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 223 13,82 14,01
Kvinnor 36 12,85 13,15
Män 187 13,96 14,08
41 Byggande av hus Totalt 121 14,36 14,44
Kvinnor 5         ..         ..
Män 116         ..         ..
42 Anläggningsarbeten Totalt 773 14,09 14,15
Kvinnor 111 12,99 13,13
Män 662 14,26 14,33
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 841 13,49 13,51
Kvinnor 96 12,43 12,63
Män 745 13,61 13,64
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 283 14,43 14,16
Kvinnor 5         ..         ..
Män 278         ..         ..
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 374 17,92 17,65
Kvinnor 21 14,48 14,13
Män 353 18,11 17,80
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 150 14,01 14,08
Kvinnor 16 12,46 13,02
Män 134 14,15 14,23
68 Fastighetsverksamhet Totalt 127 14,31 13,98
Kvinnor 16 13,55 13,36
Män 111 14,40 14,10
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 1 464 14,17 14,23
Kvinnor 127 12,80 12,96
Män 1 337 14,28 14,36
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 3 017 13,86 14,11
Kvinnor 611 13,05 13,18
Män 2 406 14,04 14,19
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 615 13,26 13,52
Kvinnor 87 12,35 12,17
Män 528 13,38 13,62
87 Vård och omsorg med boende Totalt 65 15,51 14,76
Kvinnor 23 20,02 21,30
Män 42 14,20 14,76
88 Öppna sociala insatser Totalt 222 10,79 9,82
Kvinnor 79 10,36 9,75
Män 143 10,89 9,82
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 721 14,62 14,44
Kvinnor 152 15,04 15,26
Män 569 14,51 14,22

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_tau_014_sv.html