Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2019

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 415 356 357 759 3 179 2 907
Kvinnor 336 019 286 201 3 076 2 847
Män 79 337 71 558 3 573 3 309
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 583 574 7 722 7 320
Kvinnor 210 205 7 238 6 848
Män 373 369 7 986 7 685
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 827 820 6 403 6 219
Kvinnor 462 457 6 235 6 078
Män 365 363 6 609 6 337
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 6 068 5 962 4 860 4 733
Kvinnor 4 188 4 100 4 484 4 029
Män 1 880 1 862 5 678 5 543
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 142 138 4 844 4 605
Kvinnor 88 87 4 731 4 449
Män 54 51 5 022 4 764
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 5 769 5 395 4 163 4 029
Kvinnor 2 346 2 120 4 086 3 958
Män 3 423 3 275 4 211 4 066
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 23 295 18 756 5 366 5 163
Kvinnor 16 715 13 317 5 105 4 648
Män 6 580 5 439 6 006 5 974
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 79 056 73 615 3 564 3 574
Kvinnor 61 862 57 419 3 478 3 449
Män 17 194 16 196 3 858 3 871
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 8 038 7 498 3 868 3 736
Kvinnor 6 013 5 590 3 805 3 672
Män 2 025 1 908 4 049 3 990
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 944 1 866 3 661 3 545
Kvinnor 722 675 3 588 3 493
Män 1 222 1 191 3 702 3 579
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 15 658 13 527 3 523 3 501
Kvinnor 13 532 11 568 3 528 3 512
Män 2 126 1 959 3 497 3 403
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 4 863 4 646 3 335 3 298
Kvinnor 1 239 1 150 3 027 2 877
Män 3 624 3 496 3 434 3 426
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 69 468 57 910 3 092 3 003
Kvinnor 62 023 50 988 3 066 2 977
Män 7 445 6 922 3 277 3 259
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 13 201 11 919 2 694 2 529
Kvinnor 12 252 11 024 2 654 2 515
Män 949 895 3 178 2 965
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 21 491 18 870 2 751 2 700
Kvinnor 17 110 14 953 2 763 2 721
Män 4 381 3 917 2 707 2 624
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 122 1 035 2 907 2 812
Kvinnor 362 332 3 008 2 922
Män 760 703 2 861 2 758
41 Kontorspersonal Totalt 4 762 4 108 2 485 2 451
Kvinnor 4 379 3 805 2 491 2 457
Män 383 303 2 393 2 352
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3 999 3 423 2 510 2 457
Kvinnor 3 562 3 067 2 516 2 462
Män 437 356 2 464 2 396
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 1 902 1 786 2 675 2 615
Kvinnor 1 548 1 448 2 646 2 610
Män 354 338 2 795 2 634
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 4 391 3 649 2 424 2 388
Kvinnor 2 919 2 407 2 453 2 409
Män 1 472 1 242 2 369 2 333
51 Servicepersonal Totalt 10 810 9 919 2 484 2 379
Kvinnor 5 852 5 365 2 500 2 381
Män 4 958 4 554 2 466 2 379
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 280 202 2 303 2 331
Kvinnor 246 181 2 273 2 320
Män 34 21 2 553 2 440
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 98 325 79 426 2 580 2 519
Kvinnor 91 057 73 602 2 571 2 507
Män 7 268 5 824 2 689 2 681
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 756 3 577 3 079 3 192
Kvinnor 345 277 2 459 2 352
Män 3 411 3 300 3 127 3 204
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 3 538 2 368 2 628 2 628
Kvinnor 1 687 1 038 2 620 2 607
Män 1 851 1 330 2 635 2 646
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 58 33 2 261 2 226
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 56 31         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 635 595 2 584 2 520
Kvinnor 22 19 2 452 2 319
Män 613 576 2 589 2 533
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 924 818 2 510 2 505
Kvinnor 75 57 2 332 2 296
Män 849 761 2 523 2 509
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 43 22 2 554 2 454
Kvinnor 15 8         ..         ..
Män 28 14         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 278 263 2 801 2 771
Kvinnor 5 5         ..         ..
Män 273 258         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 156 126 2 326 2 310
Kvinnor 88 64 2 299 2 298
Män 68 62 2 353 2 372
81 Processarbetare Totalt 281 256 2 546 2 511
Kvinnor 92 74 2 323 2 144
Män 189 182 2 633 2 553
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 24 13 1 794 1 791
Kvinnor 3 2         ..         ..
Män 21 11         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 364 1 261 2 615 2 599
Kvinnor 258 231 2 648 2 643
Män 1 106 1 030 2 609 2 590
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 19 365 16 033 2 188 2 141
Kvinnor 18 112 15 126 2 192 2 144
Män 1 253 907 2 123 2 063
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 8 8         ..         ..
Kvinnor 3 3         ..         ..
Män 5 5         ..         ..
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 267 1 103 2 173 2 174
Kvinnor 259 234 2 185 2 158
Män 1 008 869 2 170 2 175
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 5 798 4 657 2 195 2 178
Kvinnor 5 274 4 251 2 199 2 180
Män 524 406 2 153 2 152
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 592 381 2 022 1 899
Kvinnor 250 156 1 999 1 954
Män 342 225 2 036 1 878
Okänt Totalt 1 266 1 192 3 939 3 699
Kvinnor 839 791 3 886 3 672
Män 427 401 4 041 3 756

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_001_sv.html