Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2019

Yrkesklassificering 2010 Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 415 356 357 759 3 179 2 907
Högre grundnivå 15 327 12 316 2 462 2 357
Andra stadiet 150 752 126 419 2 581 2 488
Specialyrkesutbildningsnivå 5 474 4 883 2 854 2 777
Lägsta högre nivå 51 493 44 714 3 007 2 908
Lägre högskolenivå 91 424 78 877 3 091 2 959
Högre högskolenivå 95 362 86 017 4 162 3 892
Forskarutbildningsnivå 5 524 4 533 5 883 5 708
1 Chefer Totalt 7 620 7 494 5 254 5 097
Högre grundnivå 15 13 3 974 3 500
Andra stadiet 85 82 3 874 3 435
Specialyrkesutbildningsnivå 34 33 3 704 3 575
Lägsta högre nivå 752 731 3 774 3 600
Lägre högskolenivå 1 536 1 505 3 978 3 596
Högre högskolenivå 4 807 4 745 5 743 5 600
Forskarutbildningsnivå 391 385 7 489 6 868
2 Specialister Totalt 133 760 120 657 3 897 3 694
Högre grundnivå 1 020 896 3 546 3 074
Andra stadiet 7 771 6 962 3 149 2 851
Specialyrkesutbildningsnivå 775 737 3 455 3 512
Lägsta högre nivå 8 949 8 280 3 361 3 314
Lägre högskolenivå 27 946 25 482 3 258 3 059
Högre högskolenivå 82 442 74 383 4 144 3 899
Forskarutbildningsnivå 4 857 3 917 5 850 5 694
3 Experter Totalt 110 145 94 380 2 985 2 890
Högre grundnivå 1 661 1 393 2 657 2 568
Andra stadiet 19 238 16 956 2 720 2 609
Specialyrkesutbildningsnivå 878 809 2 915 2 837
Lägsta högre nivå 28 814 24 852 3 052 2 949
Lägre högskolenivå 54 200 45 679 3 029 2 939
Högre högskolenivå 5 225 4 579 3 226 3 063
Forskarutbildningsnivå 129 112 3 231 3 024
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 15 054 12 966 2 502 2 454
Högre grundnivå 1 115 912 2 428 2 408
Andra stadiet 6 186 5 223 2 457 2 419
Specialyrkesutbildningsnivå 126 115 2 639 2 536
Lägsta högre nivå 4 601 4 143 2 550 2 501
Lägre högskolenivå 2 174 1 863 2 539 2 476
Högre högskolenivå 829 692 2 519 2 412
Forskarutbildningsnivå 23 18 2 356 2 202
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 113 171 93 124 2 590 2 514
Högre grundnivå 6 128 4 947 2 407 2 356
Andra stadiet 91 668 76 004 2 593 2 518
Specialyrkesutbildningsnivå 2 949 2 559 2 747 2 729
Lägsta högre nivå 6 740 5 328 2 591 2 505
Lägre högskolenivå 4 411 3 377 2 616 2 531
Högre högskolenivå 1 221 870 2 647 2 476
Forskarutbildningsnivå 54 39 2 734 2 438
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 3 596 2 401 2 624 2 623
Högre grundnivå 536 352 2 471 2 552
Andra stadiet 2 659 1 733 2 589 2 608
Specialyrkesutbildningsnivå 40 37 3 004 2 939
Lägsta högre nivå 175 137 2 937 2 893
Lägre högskolenivå 139 104 2 878 2 814
Högre högskolenivå 43 35 3 231 3 048
Forskarutbildningsnivå 4 3         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 2 036 1 824 2 564 2 522
Högre grundnivå 225 172 2 427 2 409
Andra stadiet 1 573 1 438 2 531 2 510
Specialyrkesutbildningsnivå 49 46 2 913 2 924
Lägsta högre nivå 100 90 2 929 2 824
Lägre högskolenivå 82 74 2 852 2 657
Högre högskolenivå 7 4         ..         ..
8 Process- och transportarbetare Totalt 1 669 1 530 2 595 2 570
Högre grundnivå 359 316 2 591 2 619
Andra stadiet 1 121 1 036 2 581 2 553
Specialyrkesutbildningsnivå 20 20 2 893 2 844
Lägsta högre nivå 83 78 2 554 2 532
Lägre högskolenivå 57 53 2 690 2 702
Högre högskolenivå 25 23 2 826 2 677
Forskarutbildningsnivå 4 4         ..         ..
9 Övriga arbetstagare Totalt 27 030 22 182 2 186 2 149
Högre grundnivå 4 236 3 292 2 153 2 114
Andra stadiet 20 228 16 788 2 190 2 154
Specialyrkesutbildningsnivå 572 497 2 280 2 243
Lägsta högre nivå 1 151 951 2 177 2 141
Lägre högskolenivå 600 477 2 178 2 126
Högre högskolenivå 232 170 2 172 2 131
Forskarutbildningsnivå 11 7         ..         ..
Okänt Totalt 1 266 1 192 3 939 3 699
Högre grundnivå 32 23 2 600 2 704
Andra stadiet 221 195 2 755 2 655
Specialyrkesutbildningsnivå 30 29 3 377 3 413
Lägsta högre nivå 128 124 3 402 3 354
Lägre högskolenivå 275 259 3 522 3 272
Högre högskolenivå 529 514 4 599 4 328
Forskarutbildningsnivå 51 48 6 112 5 371

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_002_sv.html