Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2019

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 412 381 354 846 3 187 2 910
Högre grundnivå 15 096 12 141 2 471 2 360
Andra stadiet 149 511 125 218 2 586 2 490
Specialyrkesutbildningsnivå 5 451 4 862 2 856 2 777
Lägsta högre nivå 51 252 44 453 3 013 2 910
Lägre högskolenivå 90 891 78 365 3 098 2 961
Högre högskolenivå 94 678 85 290 4 177 3 896
Forskarutbildningsnivå 5 502 4 517 5 899 5 720
01 AKTA Totalt 309 697 261 234 2 877 2 740
Högre grundnivå 13 084 10 331 2 379 2 323
Andra stadiet 135 609 112 228 2 543 2 471
Specialyrkesutbildningsnivå 4 305 3 758 2 731 2 655
Lägsta högre nivå 47 048 40 560 2 965 2 877
Lägre högskolenivå 79 105 67 538 3 004 2 892
Högre högskolenivå 28 834 25 383 3 872 3 618
Forskarutbildningsnivå 1 712 1 436 5 004 4 625
02 Lärare Totalt 61 714 57 791 3 869 3 828
Högre grundnivå 229 202 3 082 3 039
Andra stadiet 1 997 1 760 2 953 2 859
Specialyrkesutbildningsnivå 443 427 3 556 3 587
Lägsta högre nivå 1 581 1 386 3 535 3 608
Lägre högskolenivå 6 703 6 007 3 579 3 671
Högre högskolenivå 50 010 47 309 3 942 3 874
Forskarutbildningsnivå 751 700 4 365 4 260
03 Tekniska Totalt 23 261 22 055 3 250 3 179
Högre grundnivå 1 399 1 271 2 538 2 452
Andra stadiet 10 899 10 369 2 787 2 672
Specialyrkesutbildningsnivå 703 677 3 051 3 008
Lägsta högre nivå 2 554 2 441 3 510 3 484
Lägre högskolenivå 4 761 4 540 3 757 3 706
Högre högskolenivå 2 833 2 652 4 272 4 162
Forskarutbildningsnivå 112 105 4 293 4 159
04 Läkare Totalt 16 833 12 923 6 206 6 169
Högre grundnivå 242 205 5 504 5 658
Andra stadiet 845 706 5 230 5 361
Lägsta högre nivå 6 4         ..         ..
Lägre högskolenivå 180 149 4 876 4 833
Högre högskolenivå 12 642 9 592 6 112 6 122
Forskarutbildningsnivå 2 918 2 267 7 026 6 968
05 Övriga Totalt 876 843 3 183 3 079
Högre grundnivå 142 132 3 111 3 063
Andra stadiet 161 155 3 164 3 055
Lägsta högre nivå 63 62 3 006 2 951
Lägre högskolenivå 142 131 2 982 2 799
Högre högskolenivå 359 354 3 320 3 220
Forskarutbildningsnivå 9 9         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_003_sv.html