Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2019

Landskap Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Hela landet Totalt 412 381 354 846 3 187 2 910
Kvinnor 333 634 283 790 3 083 2 850
Män 78 747 71 056 3 582 3 313
Nyland Totalt 110 074 97 215 3 229 2 975
Kvinnor 88 744 77 383 3 145 2 912
Män 21 330 19 832 3 547 3 313
Egentliga Finland Totalt 36 864 31 725 3 179 2 864
Kvinnor 30 085 25 778 3 054 2 799
Män 6 779 5 947 3 698 3 365
Satakunta Totalt 17 701 15 291 3 081 2 806
Kvinnor 14 687 12 582 2 978 2 769
Män 3 014 2 709 3 533 3 241
Egentliga Tavastland Totalt 11 272 9 892 3 164 2 873
Kvinnor 9 310 8 103 3 042 2 808
Män 1 962 1 789 3 681 3 369
Birkaland Totalt 35 868 31 123 3 170 2 900
Kvinnor 29 097 24 960 3 075 2 841
Män 6 771 6 163 3 537 3 268
Päijänne-Tavastland Totalt 13 533 11 895 3 221 2 904
Kvinnor 11 031 9 615 3 103 2 843
Män 2 502 2 280 3 703 3 487
Kymmenedalen Totalt 12 759 11 172 3 186 2 926
Kvinnor 10 657 9 244 3 090 2 868
Män 2 102 1 928 3 621 3 344
Södra Karelen Totalt 9 368 8 122 3 230 2 880
Kvinnor 7 629 6 587 3 104 2 818
Män 1 739 1 535 3 751 3 478
Södra Savolax Totalt 11 683 10 133 3 061 2 796
Kvinnor 9 427 8 090 2 961 2 763
Män 2 256 2 043 3 448 3 043
Norra Savolax Totalt 22 077 19 007 3 180 2 901
Kvinnor 17 580 15 033 3 068 2 844
Män 4 497 3 974 3 587 3 352
Norra Karelen Totalt 13 264 11 218 3 133 2 880
Kvinnor 10 367 8 681 3 037 2 835
Män 2 897 2 537 3 450 3 128
Mellersta Finland Totalt 20 807 17 541 3 184 2 896
Kvinnor 16 660 13 916 3 059 2 829
Män 4 147 3 625 3 643 3 336
Södra Österbotten Totalt 16 816 14 302 3 167 2 883
Kvinnor 13 867 11 664 3 041 2 822
Män 2 949 2 638 3 680 3 386
Österbotten Totalt 16 413 11 720 3 184 2 922
Kvinnor 13 540 9 282 3 072 2 838
Män 2 873 2 438 3 582 3 328
Mellersta Österbotten Totalt 7 057 5 988 3 186 2 913
Kvinnor 5 697 4 775 3 063 2 847
Män 1 360 1 213 3 635 3 270
Norra Österbotten Totalt 33 932 28 856 3 222 2 937
Kvinnor 27 094 22 678 3 102 2 862
Män 6 838 6 178 3 634 3 377
Kajanaland Totalt 6 806 5 881 3 112 2 876
Kvinnor 5 388 4 618 3 029 2 848
Män 1 418 1 263 3 400 3 142
Lappland Totalt 13 817 12 276 3 163 2 901
Kvinnor 10 940 9 642 3 062 2 836
Män 2 877 2 634 3 508 3 277
Åland Totalt 2 270 1 489 3 013 2 805
Kvinnor 1 834 1 159 2 972 2 792
Män 436 330 3 157 2 828

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 5. Månadslöner inom kommunsektorn efter landskap 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_008_sv.html