Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2019

Åldersgrupp Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 412 381 354 846 3 187 2 910
Högre grundnivå 15 096 12 141 2 471 2 360
Andra stadiet 149 511 125 218 2 586 2 490
Specialyrkesutbildningsnivå 5 451 4 862 2 856 2 777
Lägsta högre nivå 51 252 44 453 3 013 2 910
Lägre högskolenivå 90 891 78 365 3 098 2 961
Högre högskolenivå 94 678 85 290 4 177 3 896
Forskarutbildningsnivå 5 502 4 517 5 899 5 720
Under 20 Totalt 1 497 1 116 2 360 2 312
Högre grundnivå 1 497 1 116 2 360 2 312
20 - 24 Totalt 11 085 9 135 2 550 2 527
Högre grundnivå 816 605 2 392 2 380
Andra stadiet 8 577 6 974 2 495 2 484
Specialyrkesutbildningsnivå 5 4         ..         ..
Lägre högskolenivå 1 654 1 523 2 811 2 726
Högre högskolenivå 33 29 3 196 3 139
25 - 29 Totalt 32 439 28 422 2 887 2 729
Högre grundnivå 885 702 2 488 2 311
Andra stadiet 13 745 11 547 2 650 2 501
Specialyrkesutbildningsnivå 70 62 2 635 2 646
Lägsta högre nivå 17 7         ..         ..
Lägre högskolenivå 12 973 11 745 2 883 2 791
Högre högskolenivå 4 729 4 342 3 532 3 294
Forskarutbildningsnivå 20 17 4 413 4 215
30 - 34 Totalt 39 736 33 193 3 040 2 877
Högre grundnivå 937 734 2 584 2 322
Andra stadiet 13 389 10 968 2 552 2 463
Specialyrkesutbildningsnivå 209 183 2 706 2 651
Lägsta högre nivå 45 38 2 754 2 743
Lägre högskolenivå 14 564 11 916 2 965 2 849
Högre högskolenivå 10 363 9 158 3 678 3 443
Forskarutbildningsnivå 229 196 4 650 4 282
35 - 39 Totalt 46 486 38 227 3 164 2 968
Högre grundnivå 1 018 828 2 605 2 352
Andra stadiet 14 682 12 114 2 567 2 477
Specialyrkesutbildningsnivå 418 369 2 775 2 712
Lägsta högre nivå 117 95 2 725 2 617
Lägre högskolenivå 15 836 12 510 3 038 2 906
Högre högskolenivå 13 891 11 922 3 855 3 600
Forskarutbildningsnivå 524 389 5 077 5 006
40 - 44 Totalt 52 312 44 837 3 243 3 016
Högre grundnivå 1 110 910 2 522 2 371
Andra stadiet 15 467 13 166 2 569 2 469
Specialyrkesutbildningsnivå 654 585 2 856 2 824
Lägsta högre nivå 3 356 2 795 2 909 2 844
Lägre högskolenivå 15 067 12 673 3 095 2 956
Högre högskolenivå 15 809 14 059 4 003 3 782
Forskarutbildningsnivå 849 649 5 374 5 302
45 - 49 Totalt 51 849 46 311 3 291 2 994
Högre grundnivå 1 436 1 212 2 491 2 379
Andra stadiet 16 224 14 158 2 586 2 481
Specialyrkesutbildningsnivå 740 692 2 885 2 805
Lägsta högre nivå 8 556 7 524 2 971 2 880
Lägre högskolenivå 9 803 8 942 3 166 3 001
Högre högskolenivå 14 144 12 998 4 264 4 006
Forskarutbildningsnivå 946 785 5 656 5 598
50 - 54 Totalt 60 421 54 549 3 278 2 951
Högre grundnivå 1 816 1 509 2 459 2 336
Andra stadiet 21 151 18 484 2 596 2 492
Specialyrkesutbildningsnivå 1 125 1 047 2 835 2 732
Lägsta högre nivå 11 940 10 767 2 987 2 880
Lägre högskolenivå 8 812 8 234 3 211 3 035
Högre högskolenivå 14 572 13 633 4 419 4 135
Forskarutbildningsnivå 1 005 875 5 997 5 938
55 - 59 Totalt 65 362 57 848 3 235 2 908
Högre grundnivå 2 493 2 057 2 442 2 362
Andra stadiet 26 059 22 260 2 594 2 500
Specialyrkesutbildningsnivå 1 333 1 196 2 893 2 816
Lägsta högre nivå 14 296 12 761 3 018 2 913
Lägre högskolenivå 7 032 6 457 3 318 3 149
Högre högskolenivå 13 154 12 274 4 511 4 184
Forskarutbildningsnivå 995 843 6 337 6 268
60 - 64 Totalt 47 710 38 576 3 251 2 903
Högre grundnivå 2 832 2 266 2 444 2 380
Andra stadiet 19 042 14 673 2 595 2 504
Specialyrkesutbildningsnivå 843 685 2 876 2 808
Lägsta högre nivå 12 225 9 949 3 090 2 973
Lägre högskolenivå 4 714 4 021 3 536 3 466
Högre högskolenivå 7 291 6 339 4 792 4 364
Forskarutbildningsnivå 763 643 6 608 6 620
Över 65 Totalt 3 484 2 632 3 679 3 113
Högre grundnivå 256 202 2 549 2 440
Andra stadiet 1 175 874 2 719 2 612
Specialyrkesutbildningsnivå 54 39 3 091 3 044
Lägsta högre nivå 700 517 3 136 3 002
Lägre högskolenivå 436 344 3 649 3 599
Högre högskolenivå 692 536 5 106 4 511
Forskarutbildningsnivå 171 120 7 010 7 281

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 6a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter åldersgrupp och utbildningsnivå 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_009_sv.html