Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2019

Yrkesklassificering 2010 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 6 238 15,39 15,20
Kvinnor 929 14,50 14,59
Män 5 309 15,54 15,27
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 3         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 2         ..         ..
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 337 16,85 16,23
Kvinnor 26 15,66 15,76
Män 311 16,94 16,28
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 4         ..         ..
Män 4         ..         ..
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 31 13,92 15,30
Kvinnor 15 11,59 8,38
Män 16 16,09 15,30
41 Kontorspersonal Totalt 4         ..         ..
Kvinnor 3         ..         ..
Män 1         ..         ..
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 38 15,40 15,55
Kvinnor 5         ..         ..
Män 33         ..         ..
51 Servicepersonal Totalt 980 15,43 15,12
Kvinnor 141 16,28 16,29
Män 839 15,29 14,96
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 2         ..         ..
Män 2         ..         ..
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 930 13,79 14,01
Kvinnor 420 14,00 14,21
Män 510 13,63 13,76
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 84 14,61 14,91
Kvinnor 4         ..         ..
Män 80         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 1 134 15,99 15,83
Kvinnor 27 15,98 16,13
Män 1 107 15,99 15,83
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 420 16,70 16,21
Kvinnor 21 13,63 11,60
Män 399 16,89 16,26
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 5         ..         ..
Män 5         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 228 17,78 16,82
Kvinnor 4         ..         ..
Män 224         ..         ..
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 31 17,12 17,78
Kvinnor 13         ..         ..
Män 18 17,12 17,78
81 Processarbetare Totalt 81 15,99 16,26
Kvinnor 1         ..         ..
Män 80         ..         ..
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 11 10,32 10,32
Kvinnor 3         ..         ..
Män 8         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 750 15,03 14,98
Kvinnor 28 14,68 14,51
Män 722 15,04 14,99
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 86 13,48 13,67
Kvinnor 56 13,31 13,67
Män 30 13,79 13,67
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 174 14,57 14,86
Kvinnor 89 14,40 14,76
Män 85 14,75 14,89
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 731 15,02 14,89
Kvinnor 48 13,76 13,78
Män 683 15,10 14,93
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 14 10,84 11,28
Kvinnor 8         ..         ..
Män 6         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 34 12,46 12,00
Kvinnor 6         ..         ..
Män 28         ..         ..
Okänt Totalt 119 15,42 15,55
Kvinnor 10 13,12 13,88
Män 109 15,60 15,72

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_011_sv.html