Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2019

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 6 238 15,39 15,20
Kvinnor 929 14,50 14,59
Män 5 309 15,54 15,27
36 Vattenförsörjning Totalt 262 16,08 16,17
Kvinnor 4         ..         ..
Män 258         ..         ..
37 Avloppsrening Totalt 96 16,30 16,32
Kvinnor 1         ..         ..
Män 95         ..         ..
41 Byggande av hus Totalt 124 14,72 15,06
Kvinnor 6         ..         ..
Män 118         ..         ..
42 Anläggningsarbeten Totalt 324 15,07 14,82
Kvinnor 38 14,09 14,05
Män 286 15,19 14,86
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 448 14,40 14,52
Kvinnor 57 13,57 13,56
Män 391 14,50 14,58
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 218 14,81 14,85
Kvinnor 22 12,65 11,85
Män 196 15,10 14,93
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 333 19,96 19,11
Kvinnor 22 16,74 15,02
Män 311 20,18 19,19
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 67 14,27 14,64
Kvinnor 7         ..         ..
Män 60         ..         ..
68 Fastighetsverksamhet Totalt 56 14,08 14,78
Kvinnor 11 12,55 11,64
Män 45 14,45 14,84
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 1 043 15,63 15,52
Kvinnor 101 14,33 14,34
Män 942 15,76 15,61
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 2 089 14,80 15,00
Kvinnor 428 14,35 14,74
Män 1 661 14,91 15,04
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 385 15,24 15,38
Kvinnor 31 13,64 14,56
Män 354 15,35 15,46
88 Öppna sociala insatser Totalt 133 11,18 10,32
Kvinnor 49 10,84 10,88
Män 84 11,32 10,32
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 622 15,97 15,91
Kvinnor 149 16,26 16,61
Män 473 15,89 15,67

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 8. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_012_sv.html