Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2020

Avtalsbransch Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 414 823 356 811 3 251 2 981
1 Chefer 7 610 7 464 5 365 5 181
2 Specialister 136 340 122 967 3 944 3 744
3 Experter 111 075 95 233 3 044 2 943
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 14 263 12 353 2 551 2 494
5 Service- och försäljningspersonal 112 403 91 595 2 639 2 562
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 3 359 2 250 2 646 2 639
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1 896 1 726 2 628 2 578
8 Process- och transportarbetare 1 583 1 433 2 661 2 620
9 Övriga arbetstagare 25 234 20 806 2 229 2 185
Okänt 1 059 983 3 907 3 640
01 AKTA Yrken totalt 311 165 262 342 2 938 2 797
1 Chefer 5 182 5 068 5 152 4 377
2 Specialister 52 207 47 161 3 449 3 283
3 Experter 105 105 89 547 3 020 2 925
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 13 736 11 862 2 541 2 491
5 Service- och försäljningspersonal 105 519 84 939 2 615 2 545
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 2 626 1 566 2 643 2 661
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 209 131 2 389 2 295
8 Process- och transportarbetare 1 175 1 051 2 724 2 729
9 Övriga arbetstagare 24 617 20 295 2 228 2 184
Okänt 789 722 3 920 3 596
02 Lärare Yrken totalt 63 198 59 080 3 894 3 862
1 Chefer 1 995 1 974 5 588 5 578
2 Specialister 61 076 56 988 3 832 3 833
3 Experter 39 35 4 377 4 454
5 Service- och försäljningspersonal 9 6         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 2 2         ..         ..
Okänt 77 75 4 383 4 319
03 Tekniska Yrken totalt 22 679 21 602 3 319 3 243
1 Chefer 281 278 5 485 5 467
2 Specialister 5 453 5 195 4 111 4 038
3 Experter 5 920 5 641 3 395 3 379
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 527 491 2 782 2 645
5 Service- och försäljningspersonal 6 872 6 647 2 900 2 908
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 733 684 2 653 2 455
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 1 685 1 593 2 647 2 589
8 Process- och transportarbetare 408 382 2 483 2 453
9 Övriga arbetstagare 615 509 2 245 2 243
Okänt 184 181 3 609 3 455
04 Läkare Yrken totalt 16 997 13 038 6 266 6 222
1 Chefer 152 144 9 597 9 501
2 Specialister 16 833 12 886 6 226 6 203
5 Service- och försäljningspersonal 3 3         ..         ..
Okänt 9 5         ..         ..
05 Övriga Yrken totalt 784 749 3 260 3 148
2 Specialister 771 737 3 270 3 167
3 Experter 11 10 2 653 2 690
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 2         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2020, Tabellbilaga 2b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_004_sv.html