Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, februari

Publicerad: 15.5.2020

Produktionen inom samhällsekonomin sjönk i mars

Den arbetsdagskorrigerade produktionen sjönk i mars 2020 med 2,7 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen för mars minskade för sin del med 1,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för februari 2020 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 1,2 procent (tidigare 1,0) från februari året innan.

Produktionens volym 2005–2019, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2019, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen sjönk med ungefär 6 procent från året innan. Förädlingen minskade med ungefär 2 procent och tjänsterna med omkring 3 procent från mars 2019.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Enligt prognoserna har bruttonationalprodukten och sysselsättningen ökat under första kvartalet 2020

Den säsongrensade bruttonationalprodukten förväntas ha ökat med 0,1 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 0,2 procent högre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med omkring 0,6 procent från året innan. Antalet arbetade timmar ökade arbetsdagskorrigerat med omkring 0,2 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 29.5.2020.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Framställningen av det kvartalsvisa snabbestimatet baserar sig på förändringen i produktionen, som beräknas utgående från konjunkturindikatorn, och på prognosen för utvecklingen av produktskatter och produktsubventioner.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2020 mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Eljas Tuomaala 029 551 2723, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. mars 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2020/03/ktkk_2020_03_2020-05-15_tie_001_sv.html