Konjunkturindikator för produktionen 2021, februari

2021
februari
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik