Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12 2021M01
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering 0,9 0,9 -0,1 -0,8 0,2 0,6 -0,8 1,0
Föregående publicering 1,1 2,1 -0,1 0,0 0,4 0,8 -1,5 1,0
Senaste publicering 1,0 2,2 -0,1 -0,0 0,3 0,8 -1,5 1,5
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,1 1,3 0,0 0,8 0,1 0,2 -0,7 0,5
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -4,8 -2,8 -3,3 -3,2 -1,9 -0,4 -1,8 -3,7
Föregående publicering -5,4 -2,8 -3,4 -1,9 -0,7 0,1 -4,0 -3,7
Senaste publicering -5,4 -2,8 -3,4 -1,9 -0,8 0,1 -4,0 -1,3
Revision, procentenheter (senaste minus första) -0,6 0,0 -0,1 1,3 1,1 0,5 -2,2 2,4

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,3 0,3

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2021 februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Mikko-Waltteri Sihvola 029 551 3062, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. februari 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/02/ktkk_2021_02_2021-04-15_rev_001_sv.html