Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, november

Konjunkturindikator för produktionen 2021, augusti

2021
augusti
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik