Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

  2020M12 2021M01 2021M02 2021M03 2021M04 2021M05 2021M06 2021M07
Den säsongrensade förändringen från föregående månad, % 1. publicering -0,8 1,0 0,3 -0,6 1,9 0,4 0,8 0,2
Föregående publicering 0,2 -0,2 0,1 -0,3 1,8 0,6 1,1 0,2
Senaste publicering 0,2 -0,2 0,2 -0,3 1,7 0,7 1,0 0,0
Revision, procentenheter (senaste minus första) 1,0 -1,2 -0,1 0,3 -0,2 0,3 0,2 -0,2
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 1. publicering -1,8 -3,7 -0,6 1,1 6,4 9,0 9,7 5,5
Föregående publicering -0,1 -3,0 -2,7 0,7 5,8 7,9 9,1 5,5
Senaste publicering -0,9 -3,1 -2,6 0,8 6,2 8,3 8,7 5,3
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,9 0,6 -2,0 -0,3 -0,2 -0,7 -1,0 -0,2

Volymförändring i genomsnitt från 2014M05 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående månad 0,7 0,3
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 1,3 0,2

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2021 augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Janne Eskelinen 029 551 2316, Eveliina Heinänen 029 551 3436, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. augusti 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2021/08/ktkk_2021_08_2021-10-15_rev_001_sv.html