Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.1.2007

Lönesumman ökade med 4,7 procent under september-november

Under september-november 2006 var hela ekonomins lönesumma 4,7 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten avtog från föregående år, då motsvarande förändring var 5,6 procent.

Lönesumman ökade inom alla huvudsakliga näringsgrenar. Snabbast var ökningen inom hälsovårds- och socialtjänster (privata), där lönesumman under augusti-oktober var 8,7 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade snabbt också inom byggverksamheten (7,6 %), övriga tjänster (6,3 %) och finansiell verksamhet (5,7 %). Långsammast var ökningen inom industrin (2,4 %)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 09/2006-11/2006 och 09/2005-11/2005, %

Skatteförvaltningens arbetsgivarprestationsmaterial som används i beräkningen av lönesummor har ändrats fr.o.m. uppgifterna för januari 2006. Ändringen beror på att betalningsgrunden för socialskyddsavgift har förnyats. Bl.a. de ersättningar som betalas på grund av att arbetsavtal avslutats och de personalförmåner som erhålls på basis av anställningsförhållande faller bort från lönesummorna. Ändringens inverkan på jämförbarheten av statistikuppgifterna för år 2006 är enligt våra utredningar obetydliga. Ytterligare information om ändringar av socialskyddsavgiften finns på skatteförvaltningens sidor http://www.vero.fi/.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/11/ktps_2006_11_2007-01-17_tie_001_sv.html