Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2009 09-11/2009 12/2009-02/2010 03-05/2010 01-05/2010 05/2010
Hela ekonomin (A-X) -1,3 -2,6 -2,1 1,8 0,0 1,9
Industri (BCDE) -8,9 -10,8 -9,6 -1,1 -5,3 -2,3
Byggverksamhet (F) -4,9 -6,5 -4,8 1,4 -2,3 1,6
Handel (G) -2,2 -2,9 -2,5 0,9 -0,5 1,4
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -1,1 -2,6 -1,8 0,9 -0,3 1,5
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 0,7 -0,6 -2,0 1,8 0,3 2,5
Offentlig sektor (OPQ) 4,1 3,4 3,1 4,3 3,8 4,4
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 8,1 7,0 4,2 5,0 4,2 5,7
Hälsovårds- och socialtjänster (Q)exkl. den offentliga sektorn 9,2 7,6 5,2 6,2 5,5 6,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Emilia Saarinen (09) 1734 2674, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2010, Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/05/ktps_2010_05_2010-07-16_tau_001_sv.html