Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10–12/2009 01–-03/2010 04–-06/2010 07–09/2010 01–-09/2010 09/2010
Hela ekonomin (A–X) -2,3 -1,0 1,7 3,6 1,4 3,9
Industri (BCDE) -10,0 -7,0 -2,3 1,5 -2,6 1,7
Byggverksamhet (F) -4,7 -4,6 0,1 5,8 0,6 7,9
Handel (G) -3,3 -1,6 0,8 2,7 0,7 3,2
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -2,4 -0,9 1,9 3,7 1,6 5,2
Finans- och försäkringsverksamhet (K) -1,9 -2,7 3,0 3,0 1,1 2,5
Offentlig sektor (OPQ) 3,4 3,7 4,0 3,6 3,8 2,7
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 7,0 3,5 5,1 4,8 4,5 4,0
Hälsovårds- och socialtjänster (Q)exkl. den offentliga sektorn 7,1 5,2 5,3 6,6 5,7 4,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. september 2010, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/09/ktps_2010_09_2010-11-16_tau_001_sv.html