Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2009-01/2010 02-04/2010 05-07/2010 08-10/2010 01-10/2010 10/2010
Hela ekonomin (A-X) -2,7 0,8 2,1 3,6 1,5 3,4
Industri (BCDE) -10,8 -2,9 -1,2 2,0 -2,2 2,5
Byggverksamhet (F) -5,2 -1,2 1,0 6,5 1,0 6,7
Handel (G) -3,4 -0,1 1,0 3,5 0,9 4,6
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -2,4 0,1 2,4 4,2 1,7 4,0
Finans- och försäkringsverksamhet (K) -3,1 0,5 2,6 3,4 1,4 5,4
Offentlig sektor (OPQ) 2,9 4,1 3,9 2,9 3,5 1,6
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 5,5 4,5 4,3 4,4 4,2 3,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q)exkl. den offentliga sektorn 5,9 5,8 6,0 5,0 5,5 4,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes (09) 1734 3682, Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2010, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/10/ktps_2010_10_2010-12-16_tau_001_sv.html