Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2009-02/2010 03-05/2010 06-08/2010 09-11/2010 01-11/2010 11/2010
Hela ekonomin (A-X) -2,0 1,4 2,7 3,8 1,7 4,7
Industri (BCDE) -9,4 -1,2 0,1 2,8 -1,6 4,3
Byggverksamhet (F) -4,5 -0,1 2,6 7,6 1,5 9,2
Handel (G) -2,4 0,3 1,8 4,0 1,2 4,9
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -1,7 0,4 3,1 4,6 1,9 5,7
Finans- och försäkringsverksamhet (K) -2,4 1,1 2,8 3,9 1,6 4,4
Offentlig sektor (OPQ) 3,1 4,3 3,8 2,4 3,4 2,5
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 4,4 4,7 4,6 3,9 4,2 4,3
Hälsovårds- och socialtjänster (Q)exkl. den offentliga sektorn 5,7 5,6 6,0 4,5 5,3 4,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2010, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/11/ktps_2010_11_2011-01-12_tau_001_sv.html