Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2010 04-06/2010 07-09/2010 10-12/2010 01-12/2010 12/2010
Hela ekonomin (A-X) -1,0 1,5 3,1 4,0 1,9 4,5
Industri (BCDE) -7,0 -2,3 1,3 3,4 -1,2 3,4
Byggverksamhet (F) -4,6 -0,3 4,7 7,7 2,1 8,2
Handel (G) -1,5 0,7 2,1 4,7 1,5 5,2
Övriga tjänster (HIJLMNRS) -0,8 1,7 2,9 4,9 2,2 5,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) -2,7 2,8 2,6 4,8 1,8 4,8
Offentlig sektor (OPQ) 3,7 4,0 3,5 2,3 3,4 2,5
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 3,3 4,9 4,2 3,7 4,0 3,7
Hälsovårds- och socialtjänster (Q)exkl. den offentliga sektorn 5,2 5,1 5,9 4,7 5,3 5,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2010, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2010/12/ktps_2010_12_2011-02-14_tau_001_sv.html