Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2011 06-08/2011 09-11/2011 12/2011-02/2012 02/2012
Hela ekonomin (A-X) 5,2 4,9 4,3 5,7 5,9
Industri (BCDE) 5,5 4,2 2,5 4,0 2,8
Byggverksamhet (F) 7,4 7,0 7,3 10,3 11,6
Handel (G) 6,3 5,2 4,9 5,0 5,6
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 6,2 5,7 5,2 5,6 6,2
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 3,7 2,6 2,9 5,4 2,8
Offentlig sektor (OPQ) 3,2 3,9 3,3 4,9 5,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 3,5 4,3 2,6 2,6 3,4
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 6,0 7,5 7,4 9,8 12,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 09 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/02/ktps_2012_02_2012-04-12_tau_001_sv.html