Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2011 07-09/2011 10-12/2011 01-03/2012 03/2012
Hela ekonomin (A-X) 5,3 5,1 3,5 6,2 5,7
Industri (BCDE) 4,8 4,3 2,0 3,3 1,7
Byggverksamhet (F) 7,8 9,3 5,0 13,3 17,2
Handel (G) 5,8 5,3 4,2 5,1 4,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 6,4 5,9 4,2 5,9 5,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,8 3,1 3,4 3,5 0,5
Offentlig sektor (OPQ) 3,8 3,9 2,6 6,5 5,9
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 4,1 3,6 1,9 4,0 6,3
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 6,9 6,7 7,0 11,1 10,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 09 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/03/ktps_2012_03_2012-05-15_tau_001_sv.html