Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2011 08-10/2011 11/2011-01/2012 02-04/2012 04/2012
Hela ekonomin (A-X) 5,2 4,6 4,9 5,2 4,5
Industri (BCDE) 5,0 2,9 3,8 2,1 1,9
Byggverksamhet (F) 7,2 7,3 8,5 9,4 1,9
Handel (G) 5,5 5,2 4,4 5,8 7,5
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 5,8 5,8 4,8 5,3 4,0
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,8 3,2 5,1 2,8 5,3
Offentlig sektor (OPQ) 4,2 3,6 4,4 5,4 5,1
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 4,9 2,7 2,2 4,2 3,0
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 7,4 7,4 7,5 10,6 9,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Luomaranta 09 1734 3595, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/04/ktps_2012_04_2012-06-11_tau_001_sv.html