Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren 2011 2012
12 01 02 03 04
Hela ekonomin (A-X) 1:a offentliggörandet, % 3,8 7,6 5,9 5,7 4,5
Senaste offentliggörandet (2012-07-11) , % 3,6 6,7 5,1 5,3 4,1
Revidering, procentenhet -0,2 -0,9 -0,8 -0,4 -0,4
Industri (BCDE) 1:a offentliggörandet, % 3,5 5,8 2,8 1,7 1,9
Senaste offentliggörandet (2012-07-11) , % 3,4 5,5 2,5 1,5 1,5
Revidering, procentenhet -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,4
Byggverksamhet (F) 1:a offentliggörandet, % 7,5 13,0 11,6 17,2 1,9
Senaste offentliggörandet (2012-07-11) , % 7,2 10,5 9,4 15,4 1,0
Revidering, procentenhet -0,3 -2,5 -2,2 -1,8 -0,9
Handel (G) 1:a offentliggörandet, % 4,0 5,8 5,6 4,8 7,5
Senaste offentliggörandet (2012-07-11) , % 3,8 4,8 4,9 4,3 6,9
Revidering, procentenhet -0,2 -1,0 -0,7 -0,5 -0,6
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 1:a offentliggörandet, % 3,8 6,7 6,2 5,8 4,0
Senaste offentliggörandet (2012-07-11) , % 4,0 5,4 5,3 5,4 3,5
Revidering, procentenhet 0,2 -1,3 -0,9 -0,4 -0,5
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 1:a offentliggörandet, % 4,8 8,8 2,8 0,5 5,3
Senaste offentliggörandet (2012-07-11) , % 4,5 7,9 2,0 0,3 5,1
Revidering, procentenhet -0,3 -0,9 -0,8 -0,2 -0,2
Offentlig sektor (OPQ) 1:a offentliggörandet, % 1,8 7,7 5,2 5,9 5,1
Senaste offentliggörandet (2012-07-11) , % 1,7 8,2 5,4 5,9 5,1
Revidering, procentenhet -0,1 0,5 0,2 0,0 0,0
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 1:a offentliggörandet, % 1,2 3,3 3,4 6,3 3,0
Senaste offentliggörandet (2012-07-11) , % 1,7 2,6 2,9 6,2 2,9
Revidering, procentenhet 0,5 -0,7 -0,5 -0,1 -0,1
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 1:a offentliggörandet, % 6,3 10,5 12,6 10,7 9,3
Senaste offentliggörandet (2012-07-11) , % 6,1 9,8 11,5 10,2 8,7
Revidering, procentenhet -0,2 -0,7 -1,1 -0,5 -0,6
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2009 -0,9 0,9
2010 -0,7 0,7
Industri (BCDE) 2009 -0,5 0,5
2010 -0,3 0,3
Byggverksamhet (F) 2009 -1,4 1,5
2010 -1,8 1,8
Handel (G) 2009 -0,8 0,8
2010 -1,0 1,0
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2009 -0,8 0,8
2010 -0,9 0,9
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2009 -0,5 0,5
2010 -0,7 0,7
Offentlig sektor (OPQ) 2009 -0,9 1,1
2010 0,0 0,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2009 0,0 0,4
2010 -0,8 0,8
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2009 -0,6 0,7
2010 -0,9 0,9
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Luomaranta 09 1734 3595, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/05/ktps_2012_05_2012-07-11_rev_001_sv.html