Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2011 10-12/2011 01-03/2012 04-06/2012 06/2012
Hela ekonomin (A-X) 5,1 3,5 5,6 4,8 6,5
Industri (BCDE) 4,3 2,0 3,0 4,0 7,9
Byggverksamhet (F) 9,3 4,9 11,6 9,6 19,0
Handel (G) 5,3 4,1 4,6 5,3 5,5
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 5,9 4,2 5,3 4,9 5,6
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,9 3,2 2,9 4,6 4,1
Offentlig sektor (OPQ) 3,9 2,6 6,5 3,2 3,4
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 3,6 2,0 3,9 2,6 2,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 6,7 7,0 10,4 8,5 7,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Luomaranta 09 1734 3595, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/06/ktps_2012_06_2012-08-13_tau_001_sv.html