Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2011 12/2011-02/2012 03-05/2012 06-08/2012 08/2012
Hela ekonomin (A-X) 4,2 5,0 4,0 4,3 5,6
Industri (BCDE) 2,5 3,7 1,5 2,6 5,4
Byggverksamhet (F) 7,1 8,8 6,7 9,2 14,5
Handel (G) 4,8 4,4 4,5 4,4 4,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 5,1 4,8 4,5 4,9 5,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,7 4,7 3,1 4,3 3,8
Offentlig sektor (OPQ) 3,3 5,1 4,0 2,9 3,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2,7 2,3 3,6 2,5 1,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 7,4 9,1 8,8 7,2 7,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Luomaranta 09 1734 3595, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/08/ktps_2012_08_2012-10-11_tau_001_sv.html