Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2011-01/2012 02-04/2012 05-07/2012 08-10/2012 10/2012
Hela ekonomin (A-X) 4,7 4,6 3,3 3,1 3,6
Industri (BCDE) 3,7 1,3 1,1 -0,5 -0,3
Byggverksamhet (F) 8,4 7,7 6,2 5,4 6,0
Handel (G) 4,3 5,0 3,6 3,8 4,1
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 4,7 4,5 4,4 3,8 4,2
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 5,1 2,3 4,0 1,5 -1,5
Offentlig sektor (OPQ) 4,4 5,5 2,3 3,1 4,3
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2,1 3,8 2,5 1,4 1,7
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 7,4 9,7 7,3 7,4 8,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/10/ktps_2012_10_2012-12-12_tau_001_sv.html