Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2012 04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 12/2012
Hela ekonomin (A-X) 5,4 4,4 1,6 2,3 -0,8
Industri (BCDE) 2,9 3,9 -2,2 -0,8 -6,9
Byggverksamhet (F) 11,5 8,3 1,0 3,5 -6,2
Handel (G) 4,5 4,8 3,1 2,7 0,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 5,1 4,4 2,9 3,2 0,4
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 3,2 4,6 2,8 0,3 0,3
Offentlig sektor (OPQ) 6,3 3,1 2,0 2,5 1,9
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 3,9 2,7 1,8 1,7 0,6
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 10,3 7,8 6,3 6,7 5,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2012, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2012/12/ktps_2012_12_2013-02-11_tau_001_sv.html