Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2012 05-07/2012 08-10/2012 11/2012-01/2013 01/2013
Hela ekonomin (A-X) 4,5 3,2 2,5 1,9 1,5
Industri (BCDE) 1,7 1,4 -0,5 -1,6 -3,2
Byggverksamhet (F) 7,7 6,1 4,2 2,9 2,5
Handel (G) 5,0 3,5 3,2 2,6 3,2
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 4,4 4,3 3,2 3,0 3,0
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,3 3,9 1,1 1,1 0,7
Offentlig sektor (OPQ) 5,3 2,2 2,7 1,4 0,5
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 4,0 2,6 1,5 2,2 3,0
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 9,7 7,2 6,8 6,4 6,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/01/ktps_2013_01_2013-03-13_tau_001_sv.html