Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2012 06-08/2012 09-11/2012 12/2012-02/2013 02/2013
Hela ekonomin (A-X) 4,0 3,8 2,5 0,9 2,1
Industri (BCDE) 1,5 2,3 -0,3 -4,2 -2,1
Byggverksamhet (F) 6,8 8,3 4,0 0,1 5,0
Handel (G) 4,4 3,7 3,1 2,3 2,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 4,4 4,2 3,0 2,3 3,5
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 3,0 3,4 1,3 1,3 2,2
Offentlig sektor (OPQ) 4,1 3,0 2,8 1,7 2,1
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 3,8 2,4 1,8 1,6 0,7
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 8,7 6,8 6,7 5,5 4,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/02/ktps_2013_02_2013-04-11_tau_001_sv.html