Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 01-03/2013 03/2013
Hela ekonomin (A-X) 4,4 1,6 2,1 1,1 0,5
Industri (BCDE) 3,9 -2,3 -1,0 -2,2 -1,0
Byggverksamhet (F) 8,5 1,0 3,0 3,1 3,3
Handel (G) 4,7 3,0 2,5 2,4 1,4
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 4,5 3,0 2,8 2,2 0,7
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 4,5 2,6 0,3 -1,6 -5,7
Offentlig sektor (OPQ) 3,3 2,2 2,5 1,0 0,7
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2,7 1,9 1,9 -0,1 -3,2
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 8,0 6,5 6,5 5,9 5,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/03/ktps_2013_03_2013-05-15_tau_001_sv.html