Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2012 08-10/2012 11/2012-01/2013 02-04/2013 04/2013
Hela ekonomin (A-X) 3,3 2,5 1,4 1,7 3,1
Industri (BCDE) 1,4 -0,5 -1,9 -0,3 2,4
Byggverksamhet (F) 6,2 4,2 1,9 3,9 5,3
Handel (G) 3,5 3,2 2,3 0,9 -1,0
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 4,3 3,2 2,4 1,9 2,2
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 3,9 1,0 0,7 2,9 12,2
Offentlig sektor (OPQ) 2,3 2,8 1,4 1,8 3,1
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2,6 1,5 2,1 -0,5 1,1
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 7,1 6,6 5,9 6,1 8,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/04/ktps_2013_04_2013-06-10_tau_001_sv.html