Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2012 11/2012-01/2013 02-04/2013 05-07/2013 07/2013
Hela ekonomin (A-X) 2,5 1,2 1,0 1,9 2,6
Industri (BCDE) -0,5 -2,0 -0,8 -1,9 -0,9
Byggverksamhet (F) 4,2 1,7 2,0 2,9 4,8
Handel (G) 3,2 2,2 0,2 2,0 2,6
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 3,1 2,2 1,1 2,1 3,2
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 1,0 0,5 2,5 2,2 2,3
Offentlig sektor (OPQ) 2,8 1,3 1,3 2,7 2,3
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 1,5 2,1 -0,9 0,2 0,7
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 6,7 5,8 5,0 5,5 5,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juli 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/07/ktps_2013_07_2013-09-10_tau_001_sv.html