Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2012 12/2012-02/2013 03-05/2013 06-08/2013 08/2013
Hela ekonomin (A-X) 2,3 0,2 1,7 1,2 1,8
Industri (BCDE) -0,3 -4,5 1,1 -3,7 -2,3
Byggverksamhet (F) 3,8 -1,5 5,1 0,5 4,4
Handel (G) 3,1 1,8 -0,1 2,3 3,0
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2,9 1,4 1,2 1,8 2,3
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 0,8 0,1 2,5 2,2 1,4
Offentlig sektor (OPQ) 2,5 1,1 2,0 2,3 1,6
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 1,8 1,3 -0,6 -0,2 0,1
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 6,7 5,0 5,5 5,9 6,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/08/ktps_2013_08_2013-10-11_tau_001_sv.html