Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2012-01/2013 02-04/2013 05-07/2013 08-10/2013 10/2013
Hela ekonomin (A-X) 1,2 0,9 1,3 1,6 1,8
Industri (BCDE) -1,9 -0,6 -2,0 -2,2 -2,2
Byggverksamhet (F) 1,7 1,9 1,7 3,7 5,2
Handel (G) 2,2 0,0 1,2 2,0 1,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2,2 0,9 1,4 2,1 2,3
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 0,6 2,4 1,8 1,2 2,2
Offentlig sektor (OPQ) 1,4 1,3 2,7 1,9 1,5
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2,2 -0,4 0,6 0,0 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 6,2 5,0 5,0 6,0 6,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/10/ktps_2013_10_2013-12-11_tau_001_sv.html