Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-02-11)
Hela ekonomin (A-X) 07/2013 2,6 1,7 -0,9
08/2013 1,8 0,8 -1,0
09/2013 2,1 1,5 -0,6
10/2013 1,8 1,3 -0,5
11/2013 1,3 1,2 -0,1
Industri (BCDE) 07/2013 -0,9 -1,3 -0,4
08/2013 -2,3 -2,6 -0,3
09/2013 -1,8 -2,1 -0,3
10/2013 -2,2 -2,2 0,0
11/2013 -1,1 -1,1 0,0
Byggverksamhet (F) 07/2013 4,8 2,8 -2,0
08/2013 4,4 2,7 -1,7
09/2013 3,0 1,6 -1,4
10/2013 5,2 4,0 -1,2
11/2013 2,6 2,0 -0,6
Handel (G) 07/2013 2,6 1,7 -0,9
08/2013 3,0 2,0 -1,0
09/2013 2,0 1,5 -0,5
10/2013 1,8 1,3 -0,5
11/2013 1,2 1,0 -0,2
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 07/2013 3,2 2,3 -0,9
08/2013 2,3 1,3 -1,0
09/2013 2,4 1,6 -0,8
10/2013 2,3 1,7 -0,6
11/2013 1,4 1,1 -0,3
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 07/2013 2,3 0,1 -2,2
08/2013 1,4 0,7 -0,7
09/2013 1,8 -0,4 -2,2
10/2013 2,2 1,6 -0,6
11/2013 -0,3 -0,4 -0,1
Offentlig sektor (OPQ) 07/2013 2,3 2,1 -0,2
08/2013 1,6 1,2 -0,4
09/2013 3,0 3,0 0,0
10/2013 1,5 1,5 0,0
11/2013 1,1 1,2 0,1
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 07/2013 0,7 1,2 0,5
08/2013 0,1 -0,5 -0,6
09/2013 0,0 -0,7 -0,7
10/2013 0,5 0,2 -0,3
11/2013 -0,1 -0,2 -0,1
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 07/2013 5,6 4,4 -1,2
08/2013 6,1 4,9 -1,2
09/2013 6,6 5,4 -1,2
10/2013 6,4 5,6 -0,8
11/2013 5,3 5,4 0,1
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2010 -0,7 0,7
2011 -0,7 0,7
2012 -0,7 0,7
Industri (BCDE) 2010 -0,3 0,3
2011 -0,1 0,2
2012 -0,4 0,4
Byggverksamhet (F) 2010 -1,8 1,8
2011 -1,9 1,9
2012 -1,7 1,8
Handel (G) 2010 -1,0 1,0
2011 -0,9 0,9
2012 -0,8 0,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2010 -0,9 0,9
2011 -1,0 1,0
2012 -0,8 0,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2010 -0,7 0,7
2011 -0,8 0,8
2012 -0,7 0,9
Offentlig sektor (OPQ) 2010 0,0 0,2
2011 -0,1 0,2
2012 0,1 0,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2010 -0,8 0,8
2011 -0,1 0,3
2012 -0,1 0,4
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2010 -0,9 0,9
2011 -0,6 0,6
2012 -0,8 0,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.02.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/12/ktps_2013_12_2014-02-11_rev_001_sv.html