Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2013 04-06/2013 07-09/2013 10-12/2013 12/2013
Hela ekonomin (A-X) 0,3 1,4 1,3 1,2 1,2
Industri (BCDE) -2,5 -1,1 -2,0 -1,4 -0,9
Byggverksamhet (F) 1,0 1,5 2,4 3,0 3,0
Handel (G) 1,5 0,0 1,7 0,7 -0,2
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 1,0 1,0 1,7 1,3 1,1
Finans- och försäkringsverksamhet (K) -2,4 5,3 0,1 -0,9 -3,6
Offentlig sektor (OPQ) 0,5 2,9 2,1 1,6 2,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 0,0 0,5 0,1 -0,1 -0,2
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 4,1 5,4 4,8 5,1 4,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.02.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2013, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/12/ktps_2013_12_2014-02-11_tau_001_sv.html