Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2013 06-08/2013 09-11/2013 12/2013-02/2014 02/2014
Hela ekonomin (A-X) 1,6 0,5 1,0 1,7 0,8
Industri (BCDE) 1,3 -3,8 -2,0 0,3 -1,0
Byggverksamhet (F) 4,9 -0,6 1,8 4,7 2,8
Handel (G) -0,3 1,5 1,0 1,2 1,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 0,9 1,0 1,1 1,9 0,7
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2,4 1,2 0,5 -1,7 -0,1
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn -0,3 0,0 -0,4 0,3 1,1
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 4,9 4,7 5,0 4,8 3,8
Offentlig sektor (OPQ) 2,0 2,2 1,9 1,1 0,1
Privat sektor (sektorn: 11102–03) 1,7 -0,4 0,6 2,0 1,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/02/ktps_2014_02_2014-04-10_tau_001_sv.html