Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2013 08-10/2013 11/2013-01/2014 02-04/2014 04/2014
Hela ekonomin (A-X) 1,2 1,0 1,5 0,1 1,1
Industri (BCDE) -2,0 -2,4 0,1 -2,7 -0,6
Byggverksamhet (F) 1,8 2,8 3,3 0,8 5,8
Handel (G) 1,2 1,6 0,7 1,6 1,8
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 1,5 1,6 2,0 0,9 2,5
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 1,3 0,7 -1,8 0,4 1,9
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 0,5 -0,2 -0,3 0,4 -0,1
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 4,7 5,1 4,7 3,1 1,8
Offentlig sektor (OPQ) 2,5 1,5 1,6 -0,5 -1,0
Privat sektor (sektorn: 11102–03) 0,6 0,9 1,6 0,1 2,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/04/ktps_2014_04_2014-06-11_tau_001_sv.html