Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2013 09-11/2013 12/2013-02/2014 03-05/2014 05/2014
Hela ekonomin (A-X) 0,6 1,0 1,3 0,2 0,9
Industri (BCDE) -3,7 -2,0 0,0 -1,8 1,7
Byggverksamhet (F) -0,3 1,8 3,2 0,6 0,9
Handel (G) 1,7 1,1 0,9 1,6 1,4
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 1,3 1,4 1,8 1,1 0,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 1,3 0,5 -1,8 0,4 -0,3
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn -0,3 -0,7 0,5 0,1 0,1
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,1 5,3 4,1 3,6 4,8
Offentlig sektor (OPQ) 2,1 1,8 1,2 -0,7 -0,5
Privat sektor (sektorn: 11102–03) -0,2 0,7 1,4 0,4 1,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/05/ktps_2014_05_2014-07-11_tau_001_sv.html