Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2013 10-12/2013 01-03/2014 04-06/2014 06/2014
A-X Hela ekonomin 1,3 0,9 0,2 1,0 1,0
B-E Total industri -1,9 -1,5 -2,1 -0,1 -1,1
F Byggverksamhet 2,9 2,2 0,3 2,9 3,0
G Handel 1,9 0,6 1,2 1,8 1,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,0 1,5 0,7 1,8 2,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,2 -0,5 -1,2 0,1 -2,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -0,2 -0,3 0,1 0,9 2,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 5,5 5,0 4,3 4,0 4,4
OPQ Offentlig sektor 2,1 1,5 0,2 -0,6 -0,1
Privat sektor 1,0 0,7 0,1 1,5 1,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/06/ktps_2014_06_2014-08-11_tau_001_sv.html