Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2013 12/2013-02/2014 03-05/2014 06-08/2014 08/2014
Hela ekonomin (A-X) 1,0 1,2 -0,2 0,7 1,0
Industri (BCDE) -2,0 -0,1 -2,0 -0,8 -0,6
Byggverksamhet (F) 1,9 3,0 -0,6 1,7 1,3
Handel (G) 1,1 0,8 1,4 0,6 0,4
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 1,3 1,5 0,4 1,7 1,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 0,4 -1,9 0,3 -1,2 -0,4
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn -0,8 0,2 -0,5 0,4 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,3 4,2 3,4 3,6 3,6
Offentlig sektor (OPQ) 1,8 1,2 -0,7 0,1 0,5
Privat sektor (sektorn: 11102–03) 0,7 1,3 -0,2 0,6 0,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/08/ktps_2014_08_2014-10-10_tau_001_sv.html