Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2013-02/2014 03-05/2014 06-08/2014 09-11/2014 01-11/2014 11/2014
A-X Hela ekonomin 1,3 -0,1 0,4 1,2 0,6 -0,7
B-E Total industri 0,0 -1,9 -0,9 0,1 -0,7 -4,8
F Byggverksamhet 3,2 -0,6 0,6 2,1 1,2 -4,4
G Handel 0,8 1,3 -0,1 0,9 0,8 0,8
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,6 0,4 1,0 2,2 1,2 0,9
K Finans- och försäkringsverksamhet -1,5 0,5 -1,7 0,4 -0,4 0,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 4,4 3,7 3,4 3,3 3,6 2,8
OPQ Offentlig sektor 1,3 -0,7 0,2 0,4 0,1 0,2
Privat sektor 1,4 0,1 0,6 1,6 0,9 -1,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423 , palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. november 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/11/ktps_2014_11_2015-01-15_tau_001_sv.html