Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2014 04-06/2014 07-09/2014 10-12/2014 01-12/2014 12/2014
A-X Hela ekonomin 0,3 0,5 0,5 1,3 0,6 1,6
B-E Total industri -2,0 -0,1 -0,5 -0,1 -0,6 -0,1
F Byggverksamhet 0,2 1,3 0,5 2,6 1,2 3,4
G Handel 1,1 1,0 -0,3 0,9 0,7 0,6
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,8 1,1 1,0 2,5 1,3 3,1
K Finans- och försäkringsverksamhet -1,5 -0,6 -0,9 1,3 -0,5 1,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,4 0,8 0,2 0,5 0,5 0,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 4,4 3,2 4,3 2,3 3,5 3,6
OPQ Offentlig sektor 0,3 -0,6 0,3 0,5 0,1 0,7
Privat sektor 0,2 1,1 0,7 1,7 0,9 2,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2014, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/12/ktps_2014_12_2015-02-13_tau_001_sv.html