Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2014 05-07/2014 08-10/2014 11/2014-01/2015 01/2015
A-X Hela ekonomin -0,3 0,3 1,3 0,6 0,9
B-E Total industri -2,9 -0,2 1,4 -1,9 -0,9
F Byggverksamhet -0,5 0,5 2,6 0,4 3,0
G Handel 1,2 0,3 0,2 0,6 0,3
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,4 0,6 1,8 2,1 2,3
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,0 -1,4 -0,2 0,9 0,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,1 3,7 3,1 3,3 3,4
OPQ Offentlig sektor -0,4 -0,1 0,4 0,1 -0,3
Privat sektor -0,3 0,7 1,8 0,7 1,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/01/ktps_2015_01_2015-03-13_tau_001_sv.html